دکتر کامران صداقت

دکتر کامران صداقت

مشاور عالی
مهندسین مشاور هنر کارشیو تبریز

مهندسین مشاور هنر کارشیو تبریز

طراح سازه مهندس فرزاد رعنائی
طراح معماری مهندس امیر صباغ پور
خانم مهندس آیسا باغ وند
مهندس نبیی

مهندس نبیی

طراح تاسیسات مکانیکی

مهندس اشکریز

طراح تاسیسات الکتریکی
مهندس مهرداد فرزین

مهندس مهرداد فرزین

مهندس ناظر
مهندس غلامرضا ملازاده

مهندس غلامرضا ملازاده

مدیر پروژه

شرکت اوان پویا

مدیریت و مهندسی فروش
مهندس رضا سکاکیان

مهندس رضا سکاکیان

طراح 3D
مهندس آرزو فرزادفر

مهندس آرزو فرزادفر

مدیر ارتباطات

مهندس فریده عباسیان

امور مالی
موسسه تبلیغاتی افرا

موسسه تبلیغاتی افرا

مشاور و طراح تبلیغات