ثبت جهانی تابلو فرش سردرود

ثبت جهانی تابلو فرش سردرود

ثبت جهانی تابلوفرش از طریق مرکز ملی فرش ایران، مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان آذربایجان شرقی و تلاش و ممارست تنها اتحادیه تابلوفرش کشور(سردرود) با اتکا به هنر هنرمندان این شهر بر اساس فرمت معاهده لیسبون در سازمان جهانی مالکیت فکری وایپو (WIPO)World Intellectual Property Organization  واقع در وین اتریش به ثبت رسید.

نشانه جغرافیایی، نشانه ای است که مبدا کالایی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب می سازد، مشروط براینکه کیفیت ، مرغوبیت و شهرت یا سایر ویژگی های کالا قابل انتساب به مبدا جغرافیایی آن باشد.

تابلوفرش دستباف سردرود مطابق با معاهده بین المللی لیسبون به ثبت جهانی نشان جغرافیایی به شماره و تاریخ ثبت ملی 27-جی آی مورخ 1393/07/14 رسید. فرآیند ثبت جهانی تابلوفرش سردرود از اوایل سال 1393 با مطالعه امکان سنجی و تحقیق کارشناسی پس از تنظیم اظهارنامه و تشکیل پرونده آغاز شده بود. در فرآیند ثبت محصولات در وایپو به طور معمول بین 7 تا 8 ماه از زمان دریافت درخواست، پرونده محصول مورد بررسی قرارگرفته و سپس به تمام کشورهای عضو ارسال می شود و در صورتی که اعضا نسبت به محصول موردنظر اعتراضی نداشته باشند، سند ثبت جهانی محصول در وایپو صادر می شود.